Anunț


Pentru sesiunea de admitere la Academia Tehnică Militară în anul 2017, instituţiei noastre i-au fost repartizate două locuri la specializarea calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, trei locuri la specializarea sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare și un loc la specializarea armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului. Înscrierile se fac în perioada 13.02-12.05.2017. Relaţii la telefon 0214081077.

Candidatul care optează pentru cariera militară în Serviciul de Protecţie şi Pază, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

Criterii generale: