Mesajul domnului General Lucian Silvan Pahonţu, Directorul Serviciului de Protecție și Pază, adresat cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Serviciului de Protecţie şi Pază

Doamnelor şi domnilor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi salariaţi civili,


Anul acesta, la data de 7 mai, Serviciul de Protecţie şi Pază aniversează 25 de ani de la înfiinţarea sa ca instituţie cu atribuţii în protecţia şi paza demnitarilor în baza Decretului 204 al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională din 7 mai 1990, dată ce avea să devină punct de reper în istoria serviciului.

De-a lungul acestei perioade, instituţia a parcurs etape de reformare şi dezvoltare instituţională, fiind astăzi rezultatul unui efort succesiv şi rodul construcţiei, devotamentului, dăruirii, profesionalismului fiecăruia dintre angajaţi, care au înţeles rolul şi importanţa misiunii încredințate, îndeplinind cu responsabilitate şi bună credinţă atribuţiile.

Multiplele transformări în plan legislativ şi organizatoric au oferit Serviciului de Protecţie şi Pază locul în societate ca organ de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale şi suntem azi o structură de elită atât în plan naţional cât şi internaţional. Îmi exprim aprecierea pentru eforturile depuse în construirea şi consolidarea instituţiei, în câştigarea respectului faţă de munca dumneavoastră.

Astfel, în acest moment aniversar important pentru serviciu, a cărui semnificaţie se îmbină cu cea sufletească, ne îndreptăm recunoştinţa spre toate cadrele care au trecut prin acest serviciu sau care activează, unii chiar de la început şi mai ales ne exprimăm aprecierea că au ales să profeseze în acest domeniu deosebit de greu şi responsabil, în care nu avem voie să greşim.

Cu ajutorul dumneavoastră vom încerca să definim o nouă identitate a serviciului care să răspundă ameninţărilor actuale, într-un context european şi internaţional dificil, cu ameninţări mai puţin înţelese, mai puţin definite, radicalizate de imixtiuni ideologice şi naţionaliste. Deja lucrăm în noua concepţie de securitate a demnitarilor şi ne bucurăm că personalul serviciului a înțeles că trebuie să fim astfel cu un pas înaintea ameninţărilor şi că această concepţie reprezintă un răspuns la ceea ce se întâmplă lângă noi.

În încheiere, doresc să mulţumesc întregului personal al Serviciului de Protecţie şi Pază, pentru întreaga activitate desfăşurată şi să îmi exprim profunda convingere că vom reuşi să obţinem în activitatea noastră cele mai bune rezultate şi să respectăm cu devotament deviza – simbol „SEMPER FIDELIS”.


La mulţi ani!

Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
General Lucian Silvan Pahonţu