sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului, corp B3
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

01.07.2010

Informare de presă

În temeiul principiului de asigurare a transparenţei cu privire la comunicarea deciziilor legate de gestionarea banilor publici şi pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Informare şi Relaţii Publice face următoarele precizări referitoare de derularea contractului pentru construirea sediului SPP:

  • Analizele economice periodice realizate în actualul stadiu de evoluţie a lucrărilor de construcţie a viitorului sediul SPP au generat renunţarea la unele lucrări concomitent cu achiziţionarea unor lucrări suplimentare şi adoptarea unor măsuri de optimizare a costurilor, fapt ce a determinat reducerea preţului contractului cu 98.273,35 lei fără TVA.
  • Modificările sunt prevăzute de legislaţie şi consemnate în contractul de lucrări, fără ca acestea să depăşească procentul stabilit de lege.

Pentru a asigura acurateţea informării publice, Serviciul de Protecţie şi Pază îşi exprimă şi cu această ocazie disponibilitatea de a răspunde solicitărilor tuturor reprezentanţilor mass-media care doresc să se documenteze în legătură cu orice subiect privind activitatea sa.

Biroul Informare şi Relaţii Publice