sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

10.06.2009

Informare de presă

S.P.P. cooperează cu membrii E.N.P.P.F.

În perioada 01 – 05 iunie 2009 s-au aflat în România reprezentanţi ai instituţiilor omoloage Serviciului de Protecţie şi Pază, din Olanda şi Polonia.

Cu acest prilej au avut loc o serie de întâlniri şi discuţii cu cadre de conducere ale structurilor Serviciului de Protecţie şi Pază cu scopul schimbului de experienţă, discutării soluţiilor de colaborare operaţională în misiunile comune şi identificării soluţiilor de eficientizare a cooperării bilaterale.

Această vizită se înscrie în programul întâlnirilor de cooperare ale instituţiilor de protecţie a demnitarilor membre ale E.N.P.P.F. (European Network for the Protection of Public Figures), organism înfiinţat în anul 2002, printr-o decizie a Consiliului Europei, în vederea eficientizării colaborării dintre serviciile de poliţie naţionale sau alte servicii responsabile cu protecţia personalităţilor publice.

La finalul vizitei, oaspeţii au apreciat structura eficientă de organizare a S.P.P, foarte buna pregătire a cadrelor serviciului şi cooperarea excelentă din cadrul A.P.P.S. (Asociaţia Internaţională a Serviciilor de Protecţie a Demnitarilor) şi E.N.P.P.F. (Reţeaua Europeană pentru Protecţia Personalităţilor Publice).

Biroul Informare şi Relaţii Publice