sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

30.07.2008

Informare de presa

Licitaţie deschisă pentru contractarea lucrărilor de construire a noului sediu al S.P.P.

Miercuri, 30.07.2008 începând cu ora 12:30, a avut loc licitaţia deschisă pentru contractarea lucrărilor de construire a noului sediu al S.P.P.

Documentaţia de atribuiere a fost solicitată şi pusă la dispoziţia următoarelor societăţi comerciale:

  1. S.C. CONCAS S.A. BUZĂU
  2. S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A.
  3. S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A.
  4. S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L.
  5. R.A. RASIROM
  6. S.C. BOG’ART S.R.L.

Până la data, ora şi locul deschiderii ofertelor indicate în anunţul de participare nr. 51341/06.05.2008 şi documentaţia de atribuire au fost depuse oferte după cum urmează:

  1. S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. în asociere cu S.C. CONCAS S.A. BUZăU şi cu S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A.
  2. S.C. BOG’ART S.R.L. în asociere cu R.A. RASIROM
  3. S.C. AEDIFICIA CARPAţI S.A. în asociere cu S.C. CONTIM S.R.L. şi cu S.C. ROMTEST ELECTRONIC.

După deschiderea ofertelor şi transmiterea procesului verbal al şedinţei de deschidere tuturor ofertanţilor urmează verificarea întregii documentaţii depuse în vederea evaluării acestora şi emiterea hotârârii de adjudecare de către comisia de evaluare a ofertelor.

În baza prevederilor legale în materie de achiziţii publice, Serviciul de Protecţie şi Pază a făcut publică intenţia sa de a contracta lucrările de construire a noului sediu prin publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) a anunţurilor de intenţie cu numerele 4441din 27.03.2007 şi respectiv 7720 din 04.10.2007.

În data de 06.05.2008 a fost publicat în SEAP anunţul de participare cu numărul 51341 şi a fost asigurat accesul neîngrădit al tuturor operatorilor economici interesaţi să depună oferte la licitaţia deschisă organizată de Serviciul de Protecţie şi Pază.

Licitaţia s-a desfăşurat la sediul Serviciului de Protecţie şi Pază, Calea 13 Septembrie nr.1-3, sector 5, Palatul Parlamentului, corp B3I

Biroul Informare şi Relaţii Publice