sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 6
Bulevardul Geniului, Nr. 42B, Cod poştal 060117
T. +40 021 408.10.21; +40 021 408.13.20;
F. +40 021 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

18.07.2014

Comunicat de presă

Echipe de militari din Republica Moldova şi Albania antrenate la Bucureşti de specialişti în protecţie din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază

Mai mulţi militari din Republica Moldova şi Albania au încheiat stagiul de pregătire şi schimb de experienţă în domeniul protecţiei, în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate (C.E.P.S.) al Serviciului de Protecţie şi Pază.

S.P.P. pregăteşte anual în cadrul C.E.P.S. militari din ţările membre ale A.P.P.S. (Asociaţia Internaţională a Serviciilor de Protecţie a Demnitarilor), E.N.P.P.F. (Reţeaua Europeană pentru Protecţia Personalităţilor Publice), cât şi personalul de protecţie şi securitate al Naţiunilor Unite dislocat în teatrele de operaţiuni.

În cadrul C.E.P.S., cursanţii beneficiază de un modul de pregătire practică, unul bazat pe schimburi de experienţă, precum şi de o componentă de dezvoltare şi experimentare.

Centrul de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate (C.E.P.S.) al Serviciului de Protecţie şi Pază a fost înfiinţat în anul 2010 ca urmare a nevoii de aplicare la nivel internaţional a unor standarde universale în privinţa protecţiei demnitarilor şi datorită experienţei dobândite de militarii S.P.P. în acest domeniu, pe parcursul celor 10 ani de experienţă în protecţia înalţilor demnitari O.N.U. în teatrele de operaţiuni.

Anul acesta, patru grupuri de cursanţi au absolvit deja stagiile de pregătire în cadrul C.E.P.S. În cei cinci ani de existenţă, peste 300 de omologi străini au urmat cursul de pregătire din cadrul C.E.P.S., iar peste 90% dintre aceştia se află în misiuni internaţionale de protecţie.

Biroul Relaţii Publice