sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

02.10.2013

Informare

În realitate, SPP a scăzut preţul contractului pentru construirea sediului instituţiei

În legătură cu unele afirmaţii legate de suplimentarea costului de execuţie pentru noul sediu al Serviciului de Protecţie şi Pază, Biroul de Relaţii Publice este împuternicit să comunice următoarele:

  • Conform anunţului de atribuire nr. 140399 / 26.09.2013 (www.e-licitatie.ro), având ca obiect al contractului un act adiţional la contractul de lucrări pentru construirea sediului SPP privind achiziţii de lucrări suplimentare / adiţionale, precum şi renunţarea la unele lucrări prevăzute în proiectul de execuţie (conform detaliilor înscrise la punctul II.1.4 din anunţul de atribuire), „s-au achiziţionat unele lucrări suplimentare / adiţionale, concomitent cu renunţarea la unele lucrări prevăzute în contractul privind construirea sediului SPP. Prin încheierea actului adiţional s-au achiziţionat lucrări suplimentare in valoare de 8.867.256, 21 lei fără TVA, concomitent cu renunţarea la lucrări în valoare de 8.919.533, 03 lei fără TVA, fapt care a determinat reducerea preţului contractului cu 52.276,82 lei fără TVA”.
  • Actul adiţional s-a încheiat la contractul atribuit prin licitaţie deschisă, iniţiată prin anunţul de participare publicat în SEAP cu nr. 66339/15.10.2008. Anunţul de atribuire a contractului a fost publicat în SEAP cu nr. 57576 din 19.03.2009. Oferta a fost depusă de S.C. BogArt SRL, în calitate de lider al asocierii cu R.A. Rasirom.

Biroul Relaţii Publice