sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

Nr. 2 din 01.04.2011

Informare de presă

În temeiul principiului de asigurare a transparenţei cu privire la comunicarea deciziilor legate de gestionarea banilor publici, Biroul de Informare şi Relaţii Publice face următoarea informare cu privire la derularea contractului pentru construirea sediului SPP:

  • Analizele economice periodice realizate în actualul stadiu de evoluţie a lucrărilor de construcţie a viitorului sediul SPP în perioada 2010 – 2011 au determinat adoptarea unor măsuri de optimizare a costurilor care au generat reducerea preţului contractului cu 98.476,82 lei fără TVA. Totodată, excluderea taxei ITM, conform prevederilor legale, a scăzut preţul contractului cu încă 33.876,20 lei fără TVA.
  • Diminuările aduse preţului contractului au fost specificate în anunţurile de atribuire publicate în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), cu numerele 86185 din 25.06.2010 şi 101026 din 28.01.2011.
  • Modificările sunt prevăzute de legislaţie şi consemnate în contractul de lucrări, fără ca acestea să depăşească procentul stabilit de lege.
  • Din punctul de vedere al finanţării obiectivului „Sediul SPP”, la finele anului 2010 gradul de realizare fizic şi valoric al investiţiei a fost de aproximativ 26% din valoarea totală contractată.

Pentru a asigura acurateţea informării publice, Serviciul de Protecţie şi Pază îşi exprimă şi cu această ocazie disponibilitatea de a răspunde solicitărilor tuturor reprezentanţilor mass-media care doresc să se documenteze în legătură cu orice subiect privind activitatea sa.

Biroul Informare şi Relaţii Publice