sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

21.03.2011

Anunţ

Serviciul de Protecţie şi Pază selecţionează, în perioada 15.03.2011 – 01.05.2011,
candidaţi pentru admiterea la Academia Tehnică Militară,
1 loc specializarea „Calculatoare şi Sisteme Informatice pentru Apărare şi Securitate Naţională”

CRITERII
PRIVIND SELECŢIONAREA CANDIDAŢILOR

La recrutare, candidatul care optează pentru locul la Academia Tehnică Militară repartizat Serviciului de Protecţie şi Pază trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

CRITERII GENERALE:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;
 • părinţii sau întreţinătorii legali ai candidatului să aibă domiciliul în România;
 • să fie „apt medical” şi să aibă o dezvoltare fizică armonioasă;
 • să nu fi fost condamnat penal şi să nu fie în curs de urmărire penală;
 • să aibă un comportament moral în societate;
 • să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă face parte să declare ca, după admiterea în Academia Tehnică Militară, va renunţa la această calitate;
 • să nu facă parte din organizaţii aflate în afara legii;
 • să nu aparţină unor culte sau secte religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi cele care încalcă bunele moravuri;
 • să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, să se angajeze ca, după admiterea în Academia Tehnică Militară, va renunţa la această calitate;
 • să nu fie ofiţer, maistru militar sau subofiţer activ în Serviciul de Protecţie şi Pază sau în altă instituţie din domeniul siguranţei naţionale;
 • să nu fie absolvent al unei instituţii civile de învăţământ superior pe locuri finanţate de la buget;
 • să nu fi repetat unul sau mai mulţi ani de studiu din motive imputabile;
 • să aibă la finalizarea studiilor liceale media generală de absolvire şi media la examenul de bacalaureat de minim 8,00, iar mediile anuale la purtare minim 9,00;
 • înălţimea minimă 1,70m.

CRITERII SPECIFICE:

 • să fie absolvent de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat, sau în an terminal;
 • să aibă vârsta maximă de 24 ani, care să fie împlinită pe tot parcursul anului 2011.