sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului, Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

02.08.2010

Anunţ

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi a H.G. nr. 527/2010 privind recalcularea pensiilor militare de stat, vă prezentăm modelul de cerere adresată conducerii instituţiei noastre ce trebuie completat în vederea obţinerii adeverinţei cu veniturile lunare individuale.

Cererea trebuie depusă la sediul instituţiei (Palatul Parlamentului, Corp B3, Bucureşti, Calea 16 Septembrie, nr. 1-3) în original, însoţită de documentele solitate.

Biroul Informare şi Relaţii Publice