sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

07.05.2010

Comunicat de presă

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ - 20 DE ANI DE ACTIVITATE

SPP este recunoscut internaţional după două decenii de continuă perfecţionare şi profesionalizare

Drumul Serviciului de Protecţie şi Pază a început în data de 7 mai 1990, când a fost promulgat Decretul nr. 204 al Consiliului Provizoriu de Unitate Naţională, care a hotărât înfiinţarea Unităţii Speciale de Pază şi Protocol (USPP) în subordinea Ministerului Apărării. În anul 1998 a fost promulgată şi legea proprie de organizare şi funcţionare a Serviciul de Protecţie şi Pază

Timp de două decenii, Serviciul de Protecţie şi Pază a parcurs un proces permanent de modernizare şi profesionalizare, încercând să păstreze ritmul de dezvoltare al societăţii româneşti şi să se adapteze evoluţiei climatului de securitate la nivel global. În prezent, instituţia noastră şi-a atins obiectivul de a se poziţiona în rândul instituţiilor de securitate cu un profil internaţional bine conturat, fiind membru al Reţelei Europene a Forţelor de Protecţie a Demnitarilor - E.N.P.P.F. (asociaţia cuprinde structurile de protecţie a demnitarilor din ţările membre ale Uniunii Europene, fiind înfiinţată în anul 2002, în baza unei Decizii a Consiliului Uniunii Europene) şi membru în consiliul de conducere al Asociaţiei Internaţionale a Serviciilor de Protecţie - A.P.P.S.

Datorită experienţei personalului care a executat misiuni în teatrele de operaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază a ajuns în acest moment să pregătescă în Centrul de Excelenţă pentu Protecţie şi Securitate de la Bucureşti ofiţerii de protecţie nemijlocită ai Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Experienţa dobândită în organizarea Sommet-ului Francofoniei şi a Summit-ului NATO la Bucureşti a recomandat personalul serviciului pentru a fi solicitat de către partenerii strategici din NATO şi UE să îşi prezinte expertiza în acest domeniu atunci când sunt pregătite întruniri internaţionale cu grad ridicat de risc.

Obiectivele viitoare ale Serviciului de Protecţie şi Pază sunt axate pe dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză şi de previziune a evoluţiei riscurilor şi ameninţărilor, pentru anticiparea lor şi dezvoltarea unor modalităţi de contracarare echilibrate şi eficiente.

Cu ocazia aniversării celor 20 de ani de activitate, Serviciul de Protecţie şi Pază mulţumeşte colaboratorilor săi, reprezentanţilor mass-media şi cetăţenilor României care s-au alăturat eforturilor noastre de a ne îndeplini la cel mai înalt nivel misiunea.

Serviciul de Protecţie şi Pază transmite, în acest moment de sărbătoare, expresia respectului său tuturor militarilor SPP şi familiilor acestora, celor care de-a lungul timpului au slujit cu devotament instituţia, în spiritul onoarei şi al demnităţii militare.

Biroul Informare şi Relaţii Publice