sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

28.08.2009

Precizare

Ca urmare a apariţiei în mass-media a unor informaţii neîntemeiate cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază în legătură cu modul în care au fost înregistrate discuţiile purtate de unii membrii ai Comisiei de anchetă pentru verificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru acţiuni de promovare a turismului şi a imaginii României, Comisia de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor a cerut instituţiei noastre precizări referitoare la acest subiect.

Răspunzând acestei solicitări, Serviciul de Protecţie şi Pază a comunicat următorul punct de vedere:

  1. Potrivit actelor normative în vigoare, Serviciul de Protecţie şi Pază asigură în Palatul Parlamentului numai controlul tehnic antiterorist, la punctele de control - acces în acest obiectiv.
  2. Serviciul de Protecţie şi Pază nu are competenţe legale şi nu deţine în componenţa sa o structură specializată (aparatură tehnică şi personal) pentru interceptarea şi ascultarea convorbirilor.
  3. Serviciul de Protecţie şi Pază nu a efectuat niciun fel de înregistrare a discuţiilor dintre membrii comisiei din Camera Deputaţilor.

Menţionăm totodată faptul că Serviciul de Protecţie şi Pază respectă cadrul legal de funcţionare şi dezaprobă orice tentativă de implicare a instituţiei în subiecte ce nu fac obiectul său de activitate.

Biroul Informare şi Relaţii Publice