sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

17.12.2008

Comunicat de presa

Licitaţie deschisă pentru contractarea lucrărilor de construire a noului sediu al S.P.P.

    Miercuri, 17.12.2008 începând cu ora 12:30, a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor pentru noua licitaţie deschisă în vederea contractării lucrărilor de construire a noului sediu al S.P.P.

    În baza prevederilor art. 36 alin. (1) litera e şi art. 36 alin. (2) litera a din H.G. 925/2006, comisia de evaluare a declarat ca fiind inacceptabile şi neconforme ofertele depuse pentru contractarea lucrărilor privind construirea sediului Serviciului de Protecţie şi Pază (U.M. 0149 F) în cadrul licitaţiei deschise din data de 30.07.2008.

    Serviciul de Protecţie şi Pază a reluat procedura de achiziţie a lucrărilor privind construirea sediului Serviciului de Protecţie şi Pază prin licitaţie deschisă, publicând în SEAP (www.e-licitatie.ro) anunţul de intenţie cu numărul 12485 din 16.09.2008.

În cadrul acestei noi licitaţii, documentaţia de atribuire a fost solicitată şi pusă la dispoziţia următoarelor societăţi comerciale:

  1.  S.C. CONCAS S.A. BUZĂU
  2.  S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A. BUCUREŞTI
  3.  S.C. AEDIFICIA CARPAţI S.A. BUCUREŞTI
  4.  S.C. ROTARY CONSTRUCţII S.R.L. BUCUREŞTI
  5.  R.A.  RASIROM
  6.  S.C. BOG’ART S.R.L. BUCUREŞTI
  7.  S.C. COMNORD S.A. BUCUREŞTI

    Până la data, ora şi locul deschiderii ofertelor indicate în anunţul de participare cu numărul 66339 din 15.10.2008 şi documentaţia de atribuire, au fost depuse oferte după cum urmează:

  1. S.C. ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L. în asociere cu S.C. CONCAS S.A. BUZĂU şi cu S.C. UTI INSTAL CONSTRUCT S.A.
  2. S.C. BOG’ART S.R.L. în asociere cu R.A.  RASIROM.
  3. S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A. în asociere cu S.C. CONTIM S.R.L. şi cu S.C. ROMTEST ELECTRONIC.

    După deschiderea ofertelor şi transmiterea procesului verbal al şedinţei tuturor ofertanţilor urmează verificarea întregii documentaţii depuse în vederea evaluării acestora şi emiterea hotărârii de adjudecare de către comisia de evaluare a ofertelor.

    Licitaţia s-a desfăşurat la sediul Serviciului de Protecţie şi Pază, Calea 13 Septembrie nr.1-3, sector 5, Palatul Parlamentului, corp B3.

Biroul Informare şi Relaţii Publice