sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax: 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro

07.04.2008

Precizare

Ca urmare a inexactităţilor cuprinse în recentele declaraţii ale col. (r.) Vlad Dumitru şi ale avocatului acestuia, Serviciul de Protecţie şi Pază face următoarele precizări:

Serviciul de Protecţie şi Pază a achitat, încă din data de 22.10.2007, suma reprezentând totalul drepturilor băneşti stabilită prin hotărârea instanţei şi calculată de către un expert contabil. întrucât plata a fost executată în termenul prevăzut de O.G. 22/2002 (în numai 2 săptămâni, faţă de 6 luni prevăzute de lege) nu putem fi obligaţi la plata cheltuielilor de executare.

Suma reclamată recent de cei doi nu se referă, aşadar, la drepturile salariale, ci la presupuse cheltuieli de executare. Totodată, Serviciul de Protecţie Şi Pază, ca orice instituţie bugetară, nu poate achita sume pentru care nu există temei legal şi acte justificative conform legii. Menţionăm faptul că S.C.P.A. «SFÂRÂIALĂ ŞI ASOCIAŢII», a emis factura fiscală după ce a fost întocmit procesul verbal în care fuseseră specificate deja sumele cuvenite, precum şi faptul că aceasta nu este semnată de către Vlad Dumitru sau reprezentantul său legal şi nici nu a fost însoţită de chitanţa sau bonul fiscal aferent.

Faţă de cele precizate considerăm nejustificat demersul mediatic al acestora şi apreciem că dezinformează opinia publică.

Biroul Informare şi Relaţii Publice