sigla spp

Serviciul de Protecţie si Pază

România, Bucureşti, Sector 5, Palatul Parlamentului, Corp B3,
Calea 13 Septembrie, Nr. 1-3, Cod poştal 050711
Tel: 021 - 408.10.21; 021 - 408.13.20;
Fax 021 - 408.11.01;
E-mail: relatii_publice@spp.ro
Arhivă de ştiri

Activitatea Serviciului de Protecţie şi Pază

Potrivit reglementărilor în vigoare, Serviciul de Protecţie şi Pază este organ de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competenţelor legale, precum şi în asigurarea pazei sediilor de lucru şi a reşedinţelor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Pentru îndeplinirea misiunilor stabilite prin lege, Serviciul de Protecţie şi Pază colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu alte ministere şi structuri ale administraţiei publice centrale şi locale, pe timpul derulării lor organizând şi coordonând activitatea tuturor forţelor participante din cadrul acestor organisme.


Cadru juridic de funcţionare

§ Legea nr. 191 / 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare

§ Legea nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

§ Legea nr. 51 / 1991 privind siguranţa naţională a României

§ Legea nr. 535 / 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

§ Legea nr. 17 / 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art. 46 şi art. 52)

§ Legea nr. 295 / 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor cu modificările şi completările ulterioare

§ Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

§ Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

§ Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

§ H.G. nr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România


Structura Serviciului de Protecţie şi Pază

Serviciul de Protecţie şi Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază are în subordine nemijlocită un prim–adjunct, care este înlocuitorul său legal şi şef al Statului Major, precum şi un adjunct. Prim–adjunctul şi adjunctul au rang de subsecretar de stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Serviciul de Protecţie şi Pază are în compunere un Stat Major şi structuri operative necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului.

Afiliere la organisme internaţionale

1998 – Serviciul de Protecţie şi Pază a devenit membru fondator al A.P.P.S. (Association of Personal Protection Services / Asociaţia Internaţională a Serviciilor de Protecţie a Demnitarilor), asociaţie ce s–a constituit în Israel, la a IV–a Conferinţă a Serviciilor de Protecţie.

2007 – Serviciul de Protecţie şi Pază a fost inclus în E.N.P.P.F. (European Network for the Protection of Public Figures / Reţeaua Europeană pentru Protecţia Personalităţilor Publice), organism înfiinţat în anul 2002 printr–o decizie a Consiliului Europei în vederea eficientizării colaborării dintre serviciile de poliţie naţionale sau alte servicii responsabile cu protecţia personalităţilor publice.